Paszport brytyjski dla dziecka

Paszport brytyjski czy polski dla naszego dziecka urodzonego w UK? Polski – wyrabiamy w polskim konsulacie, ale jeśli brytyjski, to jak się zabrać do załatwienia sprawy? Już podpowiadamy!

Rzecz jasna – formularz do wypełnienia. W papierowej formie jest dostępny w każdym oddziale poczty, ale można go także złożyć przez internet na rządowej stronie: tutaj.

Cena na dzień dzisiejszy to £46.00 (za dziecko), oraz ok. £10 za Check and Send Service (cena zawiera  Special Delivery –  nie radzimy wysyłać listem zwykłym!).

Zdjęcie – należy dołączyć dwa zdjęcia dziecka, które powinny być zrobione wg wytycznych z Home Office:

Kiedy możemy się ubiegać o paszport brytyjski dla dziecka? Trzeba spełniać kilka warunków. Wymieńmy te najważniejsze:

 • miejscem urodzenia dziecka jest Wielka Brytania
 • jedno z rodziców jest brytyjczykiem lub ma status osiedlonego w Wielkiej Brytanii (stała rezydentura)
 • jedno z rodziców przepracowało co najmniej 5 lat przed narodzeniem dziecka (dot. dzieci urodzonych po 30.04.2006).

Stała rezydentura a paszport dla dziecka. W czasie, gdy Brexit wisi nad Wielką Brytanią jak wielka czarna chmura, wielu z nas ubiega się lub otrzymało stałą rezydenturę. W myśl tego, co wysyła Home Office w oficjalnym piśmie razem z przyznaną rezydenturą, przyznanie obywatelstwa i paszportu dziecku, którego rodzice (w przypadku związków partnerskich: matka) otrzymali stałą rezydenturę, wydaje się być bezproblemowa:Każde podanie o paszport jest rozpatrywane indywidualnie, a spełnienie powyższych warunków nie jest gwarantem przyznania dziecku obywatelstwa brytyjskiego i paszportu. Bardzo często też Home Office wymaga potwierdzenia zatrudnienia od obojga rodziców, a odrzuca aplikacje rodziców, którzy korzystali z pomocy państwa (np. pobierali zasiłek) albo których dochody są zbyt niskie.

 

Jak wypełnić formularz o paszport dla dziecka? Poniżej przestawiamy krok po kroku przykładowy formularz naszego zmyślonego Jana Kowalskiego.


wykrzyknik01NIE JEST TO PORADA PRAWNA. ŚWIAT BEZ WAD NIE UDZIELA PORAD PRAWNYCH ORAZ NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI W PRZYPADKU ODRZUCENIA APLIKACJI.


 Wszystkie dane dotyczące postaci JANA KOWALSKIEGO są fikcyjne, a wszelka zbieżność z rzeczywistością jest całkowicie przypadkowa.


Wypełniamy sekcje 1, 2, 3, 4, 5 i 9.  Do sekcji 10 potrzebna jest osoba, która za nas poświadczy.

W sekcji 1 i 2 wypełniamy dane dotyczące rodzaju paszportu i dane dziecka. Warto także zaznaczyć opcję odesłania przez Home Office załączonych dokumentów jako Special Delivery:

Córka Kowalskiego nie posiadała wcześniej żadnego innego paszportu, więc w sekcji 3 zaznaczamy tylko No i przechodzimy do sekcji 4 dotyczącej rodziców dziecka:

Nasz Jan Kowalski nie posiada świadectwa rejestracji ani naturalizacji, więc w sekcji 5 zakreśla No. Sekcja 6 dotyczy dzieci w wieku 12-15 lat, które powinny same podpisać się na formularzu. Jan Kowalski urodził się po 31 grudnia 1982r., więc w sekcji 8 (lub na oddzielnej kartce!) musi dopisać dane swoich rodziców (czyli dziadków dziecka): imię i nazwisko, miasto i kraj, data urodzenia oraz data zawarcia małżeństwa.

sekcji 9, którą wypełnia rodzic, należy podać tylko pokrewieństwo z dzieckiem i się podpisać. Ostatnia sekcje, sekcja 10, musi wędrować do osoby, która poświadczy tożsamość dziecka.

Na odwrocie jednego zdjęcia osoba poświadczająca dane i tożsamość dziecka powinna napisać:

Kto może potwierdzić tożsamość dziecka? Przede wszystkim, jeśli chodzi o dzieci, musi to być osoba, która:

 • przynajmniej od 2 lat zna rodzica składającego podanie o paszport dla dziecka
 • jest obywatelem Wielkiej Brytanii
 • mieszka w Wielkiej Brytanii
 • posiada ważny paszport brytyjski bądź irlandzki
 • jest tzw. professional, np. pracownik banku, policjant, urzędnik administracji państwowej, osoba duchowna oraz osoba wykonująca zawód wymagający określonych kwalifikacji, jak np. nauczyciel, księgowy, inżynier, prawnik lub radca prawny. Więcej informacji można znaleźć tutaj.

Dodatkowe dokumenty, które należy dołączyć do aplikacji o paszport:

 • oryginał aktu urodzenia dziecka
 • dwa zdjęcia dziecka (jedno poświadczone przez Brytyjczyka!)
 • dowody tożsamości lub paszporty rodziców
 • akt małżeństwa (zwłaszcza, jeśli to ojciec podpisuje formularz o paszport)
 • dokumenty potwierdzające, że przynajmniej jeden rodzic mieszka i pracuje w Wielkiej Brytanii od co najmniej 5 lat, np. P60, payslipy.

Dla tych, którzy mają wątpliwości, zachęcamy do skontaktowania się z Customer Contact Centre pod numerem telefonu: 0300 222 0000.

Share This:

Be the first to comment on "Paszport brytyjski dla dziecka"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*